Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Tallers cooperatius maig (Presencial)

Descripció

Tallers formatius de tres sessions: Estatuts socials, Pla de viabilitat i Sostenibilitat d´Equips, adreçat a persones que estan donant impuls a una Cooperativa de Treball Associat.  

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sostenibilitat d´equips (Presencial)

Sessió conclosa

22 de maig de 2024

16:00 - 19:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Ana Muñoz

Descripció

En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.


La formació correrà a càrrec de l'Ana Muñoz de la cooperativa La Ciutat Invisible.

Sessió 1

Pla de viabilitat (Presencial)

Sessió conclosa

23 de maig de 2024

16:00 - 19:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Ricard Garcia

Descripció

Aquesta sessió dels tallers grupals està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aporten els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.


La formació estarà a càrrec d´en Ricard Garcia del Col·lectiu Ronda.

Sessió 1

Estatuts socials (Presencial)

Sessió conclosa

27 de maig de 2024

16:00 - 19:00 H

Lloc

Bloc4BCN - Espai Cooperatiu

Formadora

Tatiana Bonastre

Descripció

Formació adreçada a projectes en constitució de Cooperatives de Treball Associat.

En aquesta sessió sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de l'entitat: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.


La formació serà impartida per la Tatiana Bonastre de la Ciutat Invisible.