Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Tallers Cooperatius Març 2020

Descripció

Tallers cooperatius per la creació de noves cooperatives. Són tres sessions en les que es treballa sobre el estatuts socials de la cooperativa, el pla de viabilitat i el pla de sostenibilitat d'equips. 

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

TALLER 1: Els estatus socials

Sessió conclosa

23 de març de 2020

10:00 - 13:00 H

Lloc

Espai Virtual Coòpolis

Descripció

En aquesta sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de la cooperativa: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.

La formació la impartirà l'Hernan Córdoba de la cooperativa La ciutat invisible.

Sessió 1

TALLER 2: El pla de viabilitat

Sessió conclosa

24 de març de 2020

10:00 - 13:00 H

Lloc

Espai Virtual Coòpolis

Descripció

La segona sessió dels tallers grupals està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aportan els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.

La formació correrà a càrrec de en Jose Alonso d'Opcions Cooperativa.

Sessió 1

TALLER 3: El pla de sostenibilitat d'equips

Sessió conclosa

26 de març de 2020

10:00 - 13:00 H

Lloc

Espai Virtual Coòpolis

Descripció

En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.

La formació correrà a càrrec de l'Elba Mansilla de la cooperativa La ciutat invisible.