Tallers grupals abril 2020


Activitats en aquesta formació:

TALLER 1: Els estatus socials

Data: 27 de abril de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquesta sessió s'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de la cooperativa: la definició dels estatuts socials, les bases de la societat, la tipologia de les persones sòcies, els drets i deures, el règim econòmic, els òrgans de govern, la gestió i la representació, així com el procediment de dissolució i liquidació de la societat.

La formació la impartirà Juan Manuel Ávila de la cooperativa La ciutat invisible.

Important: aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma Educoop. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic el vostre usuari i paraula de pas i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

TALLER 2: El pla de viabilitat

Data: 28 de abril de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

La segona sessió dels tallers grupals està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar una cooperativa de treball associat: l'estructura d’ingressos i despeses, i el compte de resultats abreujats. A llarg de la sessió s'aportan els materials necessaris per elaborar un primer esborrany del pla de viabilitat del projecte.

La formació correrà a càrrec de en Jose Alonso d'Opcions Cooperativa.

Important: aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma Educoop. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic el vostre usuari i paraula de pas i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

TALLER 3: El pla de sostenibilitat d'equips

Data: 30 de abril de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:

En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballarà sobre els aspectes que ha de tenir en compte el Règim de reglament intern, donant pautes per a què s’elabori un document participat pet tots els membres del projecte. Els elements que es posen sobre la taula són, entre d’altres, la importància dels processos i la diversitat de necessitats en l’organització de l’activitat, el règim de prestació de serveis, la sostenibilitat humana i econòmica de la cooperativa, la resolució de conflictes i l’aposta per la intercooperació.

La formació correrà a càrrec de l'Elba Mansilla de la cooperativa La ciutat invisible.

Important: aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma Educoop. Les persones inscrites rebreu per correu electrònic el vostre usuari i paraula de pas i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.