Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Visita projectes d'habitatge cooperatiu

Descripció

Visites guiades als edificis de projectes de cooperativisme d'habitatge.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Visita guiada a La Borda

Més informació

Sessió conclosa

3 de juny de 2022

18:00 - 19:00 H

Lloc

La Borda

Descripció

Conduïda per un dels arquitectes del projecte i soci habitant de la cooperativa. Es visitarà l'edifici, els seus diferents espais comunitaris i s'explicarà el procés de disseny i creació d'aquest projecte d'habitatge cooperatiu. Està previst que el recorregut de la visita tingui una duració màxima d'una hora i mitja. 

La Borda va ser el primer projecte d'habitatge cooperatiu que es va construir a Barcelona. La conformen més d’una cinquantena de persones, de totes les edats, i vinculades al conjunt de Can Batlló. Es vol harmonitzar la necessitat d’accedir a un habitatge digne, social, assequible i ambientalment sostenible amb la voluntat de fomentar noves formes de convivència i de generar comunitat a través de la interrelació entre veïns i veïnes. 

Sessió 1

Visita guiada a La Diversa

Més informació

Sessió conclosa

5 de juliol de 2022

18:00 - 20:00 H

Lloc

La Diversa

Descripció

Visita guiada al projecte d’habitatge cooperatiu de La Diversa de la mà de dues de les seves membres.

Es visitarà els projecte, els espais comunitaris i un dels habitatges. També s'explicarà com va néixer la cooperativa, les seves característiques i com s'organitzen.

La Diversa es constitueix el novembre de 2018 sent un dels primers projectes d'habitatge cooperatiu d'un edifici rehabilitat a la ciutat de Barcelona.

La cooperativa gestiona 10 habitatges i 3 locals de l’edifici i promou un projecte d’habitatge popular que posa l’accent en la interculturalitat i la diversitat d’orígens de les persones que el componen. És l’adjudicatària d’una convocatòria impulsada per La Dinamo per a la cessió d’un edifici propietat de la fundació. En tractar-se d’un edifici ja rehabilitat, les aportacions inicials i quotes resultants del projecte van resultar molt assequibles.

Sessió 1

Visita guiada a La Chalmeta

Més informació

Sessió conclosa

20 de desembre de 2022

17:00 - 18:00 H

Lloc

La Chalmeta

Descripció

Visita guiada al projecte d’habitatge cooperatiu de La Chalmeta de 32 habitatges ubicat al barri de la Marina Prat Vermell.

A més de visitar el projecte s'explicarà com va néixer la cooperativa, les seves característiques i com s'organitzen.

La Chalmeta  promou un model habitacional en règim de cessió d’ús, una modalitat alternativa d’accés a l’habitatge tant a la compra com al lloguer. Es basa en sòl públic cedit per l’Ajuntament de Barcelona —a través d’un concurs públic guanyat per la cooperativa Llar Jove— on les persones sòcies tenen el dret a poder viure-hi per un període de 75 anys prorrogables 15 anys més. Les veïnes i veïns són sòcies i socis de la cooperativa, s’autoorganitzen i es regeixen a partir d’un model participatiu i assembleari. El model entén l’habitatge com un valor d’ús i gaudi, i no de possessió ni d’especulació: no es pot llogar ni vendre, ja que les persones sòcies no tenen la titularitat de la propietat.

Sessió 1

Visita guiada a La Borda

Més informació

Sessió conclosa

7 de juny de 2023

18:30 - 20:00 H

Lloc

La Borda

Descripció

Conduïda per un dels arquitectes del projecte i soci habitant de la cooperativa. Es visitarà l'edifici, els seus diferents espais comunitaris i s'explicarà el procés de disseny i creació d'aquest projecte d'habitatge cooperatiu. Està previst que el recorregut de la visita tingui una duració màxima d'una hora i mitja. 

La Borda va ser el primer projecte d'habitatge cooperatiu que es va construir a Barcelona. La conformen més d’una cinquantena de persones, de totes les edats, i vinculades al conjunt de Can Batlló. Es vol harmonitzar la necessitat d’accedir a un habitatge digne, social, assequible i ambientalment sostenible amb la voluntat de fomentar noves formes de convivència i de generar comunitat a través de la interrelació entre veïns i veïnes.