Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Visita projectes d'habitatge cooperatiu (2023-10-21)

Descripció

Organitzem una visita guiada al bloc d'habitatges cooperatius en cessió d'ús de Cirerers i La Balma, dintre del cap de setmana del Barcelona Open House 48h. La cooperativa Sostre Cívic (promotora i gestora dels habitatges), els arquitectes del projecte i un grup de sòcies habitants de la cooperativa ens conduiran per l’edifici, els seus diferents espais comunitaris i explicaran el procés de disseny i creació del seu projecte d’habitatge cooperatiu, un model entre la compra i el lloguer, sense ànim de lucre que lluita contra l'especulació i cerca noves maneres de viure més comunitàries, resilients i respectuoses amb l'entorn.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Visita Cirerers habitatge cooperatiu

Sessió conclosa

21 de octubre de 2023

11:00 - 12:00 H

Lloc

Cirerers, habitatge cooperatiu

Descripció

Organitzem una visita guiada al bloc d'habitatges cooperatius en cessió d'ús Cirerers, dintre del cap de setmana del Barcelona Open House 48h. La cooperativa Sostre Cívic (promotora i gestora dels habitatges), els arquitectes del projecte de l'estudi Celobert i un grup de sòcies habitants de la cooperativa ens conduiran per l’edifici, els seus diferents espais comunitaris i explicaran el procés de disseny i creació del seu projecte d’habitatge cooperatiu, un model entre la compra i el lloguer, sense ànim de lucre que lluita contra l'especulació i cerca noves maneres de viure més comunitàries, resilients i respectuoses amb l'entorn.

Cirerers sorgeix el 2016 com un dels projectes guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici té 32 habitatges amb espais comunitaris i, amb vuit plantes d’alçada, és l’edifici més alt de l’Estat construït amb fusta (estructura de panells de fusta contralaminada CLT). El bloc es desenvolupa al voltant de tres conceptes principals: un model de cohabitatge i cessió d’ús (nou model de convivència i de tinença); una aportació urbanística (la solució del projecte crea un joc d’alçades per adaptar-se a l’entorn, que s’aprofita com a espai comunitari de l’edifici i evita l’aparició d’una gran mitgera en el paisatge urbà), i un compromís mediambiental (es tracta d’un projecte d’edifici passiu, amb una mínima demanda energètica, pel que fa a climatització i producció d’aigua calenta, i un edifici ecològic, que fa servir materials preferentment orgànics amb la mínima petjada ecològica). A més, el projecte compta amb un economat en planta baixa, exemple de com els conceptes que giren al voltant de l’alimentació sostenible transformen la ciutat i la seva arquitectura.

Està previst que el recorregut de la visita tingui una duració màxima d’una hora.

Sessió 1

Visita La Balma habitatge cooperatiu

Sessió conclosa

21 de octubre de 2023

16:00 - 17:00 H

Lloc

La Balma Habitatge Cooperatiu

Descripció

Organitzem una visita guiada al bloc d'habitatges cooperatius en cessió d'ús La Balma, dintre del cap de setmana del Barcelona Open House 48h. La cooperativa Sostre Cívic (promotora i gestora dels habitatges), els arquitectes del projecte de l'estudi LaCol i La Boqueria i un grup de sòcies habitants de la cooperativa ens conduiran per l’edifici, els seus diferents espais comunitaris i explicaran el procés de disseny i creació del seu projecte d’habitatge cooperatiu, un model entre la compra i el lloguer, sense ànim de lucre que lluita contra l'especulació i cerca noves maneres de viure més comunitàries, resilients i respectuoses amb l'entorn.

La Balma sorgeix el 2016 com un dels projectes guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici, que comparteix espais amb el barri i mostra la riquesa de la vida comunitària interior, té una secció canviant que s’adapta a les necessitats de cada pis i ofereix un bon confort climàtic i acústic. Tipològicament (el grup el formen 33 persones agrupades en 19 unitats de convivència), els habitatges es dissenyen a partir d’una unitat bàsica de 50 m² ampliables segons les necessitats dels usuaris: els habitatges s’apropien d’espais (de manera individual, compartida o com a habitacions satèl·lit) amb una obra mínima de divisòries en sec. Constructivament, es tracta d’un edifici lleuger on predominen materials reutilitzables i desmuntables, que permeten reduir la fonamentació i els materials d’origen mineral en l’edifici.

Està previst que el recorregut de la visita tingui una duració màxima d’una hora.