Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Visites a comunitats energètiques

Descripció

S'organitzen visites a comunitats energètiques que s'estan impulsant a diferents barris de Barcelona.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Visita a Comunitat Energètica de la Bordeta

Sessió conclosa

28 de setembre de 2023

18:30 - 20:00 H

Lloc

La Borda

Descripció

S'organitza la visita a la Comunitat Energètica de la Bordeta, que recorrerà les entitats sòcies de la cooperativa. S'iniciarà el recorregut a la cooperativa d'habitatge La Borda, per acabar a la cooperativa d'habitatge La Diversa. L'últim tram de visita no està adaptat per a persones amb diversitat funcional.

Sessió 1

Visita a Comunitat Energètica Bon Pastor

Sessió conclosa

25 de octubre de 2023

18:30 - 20:00 H

Lloc

Oficina Pla de Barris Bon Pastor

Descripció

S'organitza una visita a la Comunitat Energètica del Bon Pastor. Es farà una visita pels equipaments i les cooperatives que en formen part, i s'explicarà el projecte en curs sobre remodelació dels espais dels terrats.