Xarxes cooperatives i comunitàries per una #CuraDigna


Activitats en aquesta formació:

Retorn Diagnosi cures i pla de treball comercialització i gestió mancomunada

Data: 24 de març de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


El 24 de març de 2022, amb l’acompanyament tècnic de la Loli Castilleja i el Dani Arricivita de la cooperativa Labcoop, en el marc del projecte “Activem les curESS” de Barcelona Activa, les entitats vinculades a la xarxa van realitzar una sessió de treball on es van presentar el resultats del qüestionari de diagnosi de situació i necessitat realitzat per iniciatives durant el mes de gener de 2022, es van identificar les línies d’acció conjunta del grup de dimensió sòcio-empresarials detectades i a resoldre mitjançant la intercooperació per implementar durant els anys 2022 i 2023 (pla de gestió i pla de comercialització) i va acordar el pla de treball del grup, les maneres de participar, formats i periodicitat de trobades del grup.

Veure document de síntesi adjunt.

Acompanyament i presentació del projecte "Formalitzem cura digna" a la convocatòria de subvencions "Enfortim l'ESS"

Data: 7 de abril de 2022

Horari: de 12:00 a 13:00

Lloc: Coòpolis

Descripció:


Després de la realització de la diagnosi de cures durant el mes de febrer de 2022, i de la sessió de planificació d'accions de comercialització i gestió mancomunada, la Xarxa de professionals de la salut i la cura Cura Digna decideix presentar un projecte a la convocatòria de subvencions "Enfortim l'ESS".

El projecte “Formalitzem Cura Digna” vol donar continuïtat a la tasca d’enfortiment socio empresarial entre iniciatives associatives, cooperatives i comunitàries que despleguen un model de provisió de cura transformador, mitjançant la intercooperació i la creació d’una forma jurídica pròpia, un pla de comercialització conjunt i unes eines de gestió mancomunades.

La iniciativa està liderada per les cooperatives Mujeres Palante i Clara Ser Gran, i compta amb l'acompanyament tècnic de Coòpolis i La ciutat invisible.